Språk – Language
Kalender - Calendar
August 2022
M T W T F S S
« Aug «-»  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Hva skjer? - Events

    Ingen aktiviteter og vise
Visanor
Sidekart - Site map

Torsdag, 20. januar 2011

 

Riksantikvarens møte

Trond Vegard prater med Stasjonsfruene. © Villy Sander Norås.

Trond Vegard prater med Stasjonsfruene. © Villy Sander Norås.

Dette er første intervju-del med Trond Vegard Andersen som er daglig leder i Numedalsbanen AS. Han var også på møtet som Riksantikvaren hadde på Rollag jernbanestasjon, eller “Stasjonsfruene” som det også heter.

 

Ønsker avklaring
Trond Vegard sier at Nore og Uvdal kommune ønsker en avklaring i 2011 i forhold til vern av Numedalsbanen, de ser fram til at dette blir i orden.

 

Skvatt
Trond Vegard skvatt litt når han hørte det at man skulle man kanskje ville fjerne lokkstall og svingskive og kanskje flytte disse 2 enhetene til andre plasser. Undertegnede/Visanor definerer dette som et tyveri – eller et “riksantikrvarisk tyveri” om man fjerner deler av Rødberg stasjonsområde.

 

Nasjonale historiefortellere
Han mener også at dette er en del av kulturminne kraftverkene i Nore og Numedalsbanen i seg selv er nasjonale historiefortellere.

 

Ingeniørkunst
Når man kommer opp til Rødberg så er dette en fantastisk historie om vekst og velstand i Norge fra 1930 og utover. Ingeniørkunst der man temmer Norefallene, legger det i rør og frakter strøm over store avstander.

 

Rollag stasjon. © Villy Sander Norås.

Rollag stasjon. © Villy Sander Norås.

 

Opprinnelsen
Trond Vegard sier også at Numedalsbanen er opprinnelsen for Numedalen og Nore, men i dag står dette “i veien” i dag fordi det ikke er i bruk.

 

Innovativt
Noen må komme sammen å tenke innovativt – hvordan skal vi formidle historien til kraftutbygging og jernbane i Numedal.

 

Trond Vegard Andersen er litt optimistisk. © Villy Sander Norås.

Trond Vegard Andersen er litt optimistisk. © Villy Sander Norås.

 

Del 1:2 med Trond Vegard Andersen  (9 min.)
 

 

Bondekultur og middelalder
Man har funnet løsninger for hvordan man skal formidle historien for bondekultur og middelalder. Man har flotte bygdetun både i Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal, men man ikke tenkt på hvordan man skal formidle industrihistorien i dalen.

 

Tilfeldig
Det er veldig tilfeldig om hvordan man formidler industrihistorien. Det er gjort et godt stykke arbeid i forhold til rørgata og et vern av den. Stasjonsområdet og lokkstallen i Nore har et potensiale til å fortelle historien sammen med kraftverket.

 

 

Lokomotiv fra Numedalsbanen. © Villy Sander Norås.

Lokomotiv fra Numedalsbanen. © Villy Sander Norås.

 

Daglig leder som “turist”
Trond Vegard sier at han ikke har noen grunn for å reise til Rødberg for å oppleve handelstanden. Jeg har et behov for å handle, men det er ikke noen grunn for at jeg reiser til Rødberg. Jeg vil oppleve natur og den kulturen jeg ikke har i Oslo, det er bondekulturen og det flotte tekniske kulturminne som kraftanlegg og jernbane er.

 

Uløselig tilknyttet kraftverkets historie og jernbanens historie
Nore og Uvdal er uløselig tilknyttet kraftverkets historie og jernbanens historie. Trond Vegard poengterer at det ligger et potensiale der, – som enda ikke er tatt ut.

 

Viktig å erkjenne historiske verdier
Man må ta for seg både kultur og handel, det er viktig. Man må erkjenne at man har noen historiske verdier hvor det ligger kulturelle verdier og et potensiale som ikke er utnyttet.

 

Vi kan stå fattigere tilbake
Om man velger å fjerne noen kulturminner eller den kulturen, så står man fattigere tilbake. Da har man bare handelsaspektet å spille på og ikke opplevelsen.

 

Red.anm.
Hadde Nore og Uvdal ansatt en person med denne type vilje, kapasitet og innsikt, som både næringskonsulent, turistsjef, innovatør og utvikler så hadde Nore og Uvdal vært langt på vei til å blitt et attraktivt stedsmerke på kartet. En person som ser potensialene og ressursene i Numedalen bør være noe Numedalen og Nore og Uvdal bør se litt på. Nå er nesten bondekulturen og middelalderfragmentene på plass. Nå må vi ta tak i kraftverkets historie og jernbanens historie som er opprinnelsen for Nore-områdene.

 

Vil blomstene ha skinnene som nabo? Eller forsvinner skinnene?  © Villy Sander Norås.

Vil blomstene ha skinnene som nabo? Eller forsvinner skinnene? © Villy Sander Norås.

 

Kommentarer

Sag ned greina
Nore og Uvdal kommune skjærer ned greina de sitter på. De tenker ikke på hva de gjør. Når de når bakken, så vil de si:

- F…. skjære!

Men da er det for sent. Det er klart det går an å spikre greina opp igjen der den var for å rette på sakens dumskap, men hva hjelper det? Greina vil jo bare råtne og bladene vil falle av.

 

Baklengs inn i framtiden
Vi kan godt gå baklengs inn i framtiden også i ettertid finne ut at man gjorde ting feil. Det blir nesten som om Nore og Uvdal kommune går baklengs inn i kommunekassa. Man ser at sporene i snøen går utover, selv om de gikk inn. Kan sporene vise at man gikk utover når man gikk inn? Går det an?

 

Bruke masse penger
Nå bruker Nore og Uvdal kommune masse midler på Uvdal Alpin, uvdal.no, Nore og Uvdal Næringsselskap og alskens prosjekter som det aldri bli noe av. Det er fint at vi bruker masse penger på Uvdal Alpin, uvdal.no, Nore og Uvdal Næringsselskap. Men det man ikke må glemme i denne sammenhengen er jo nettopp helheten.

 

Fyrtårn

Vi har:

Numedalsrally
Middelalderdalen
Bygdedagene
Fentetrøkket
Numedalsbanen

 

Mye bra arbeid, men…
Numedalsrally gjør en formidabel jobb og en honnør til dem for det. De har greid å sette Numedalen på kartet. Det samme kan sies om Middelalderdalen med både markering på kartet og framføring. Bygdedagene faller også under denne kategorien. Fentetrøkket er også på god vei for å bli god en markør i terrenget.

 

Beddingen
Det som er på beddingen er Uvdal Alpin, mange tviler på framgangen, men tier og krysser fingrene.

 

Kulturminne
Numedalsbanen går gjennom hele Numedalen og er en fint kulturminne som også kan brukes som et levende museum. Den har ligget brakk i 20 år. Folk ser på Numedalsbanen som et herk, men de som mener det er litt blinde for hvilke muligheter denne strukturen har, både når det gjelder som landmerke og kulturopplevelser.

 

Tog i drift.  © Villy Sander Norås.

Tog i drift. © Villy Sander Norås.

 

Brenne
Det er gjerne de konservative kreftene som vil “hakke opp” svillene og “brenne” dem slik man gjorde med bøker i eldre tider. Brennes bok-elementer så brenner man også mennesker.

 

Det er mange som kritiserer
Når man snakker med folk på tomannshånd. så er noen er mot Numedalsbanen, men det er utrolig mange som er for, men de ikke tør si det i offentlig sammenheng. Mange ser banen som en kuriositet, men vil ikke engasjere seg. De er redd for den diskusjonen og stigmatiseringen som kan bli.

 

Uvdal Alpin
Vi er veldig flinke til å satse på Uvdal Alpin, men jeg vet av folk som ikke har tro på Uvdal Alpin fordi det har gått konkurs så mange ganger før og jeg skjønner dem. Vil det gå bra denne gangen? Jeg tror jeg skjønner dem, men nå satser vi på Uvdal Alpin.

 

Visanor vil kommer med en reportasje med Stasjonsfruene om ikke lenge. © Villy Sander Norås.

Visanor vil kommer med en reportasje med Stasjonsfruene om ikke lenge. © Villy Sander Norås.

 

Griner på nesa
Det er et flertall av folk i Uvdalsregionen som griner på nesa nå det gjelder Numedalsbanen, javel, men det er også mange som griner på nesa når det gjelder alle de midlene som er brukt på Næringsselskapet og Uvdal Alpin. Jeg hører tross alt på hva folk sier.

 

Hver vår tue
Det er viktig at vi ikke sitter på hver vår tue lenger og kanskje prøver å se de ressursene vi har som noe positivt og ikke noe negativt.
Nå har vi prioritet på Uvdal Alpin og prøver å få til det beste der, men så må vi også prøve å konsentrere oss om alle de andre ressursene vi også har i dalen.

 

Villy Sander Norås

.

Comments are closed.