Språk – Language
Kalender - Calendar
August 2022
M T W T F S S
« Aug «-»  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Hva skjer? - Events

    Ingen aktiviteter og vise
Visanor
Sidekart - Site map

 

Torsdag, 22. juli 2010 

 

Livets lys

Ronald Moe leser bibelen hver dag

Ronald Moe leser bibelen hver dag

- Men da åpnet det seg et lys på himmelen for å si det rett ut og som gjennomstrålte meg. Det var noe som sa i mitt sinn at det var livets lys. Jeg skjønte det ikke den gangen. Jeg hadde ikke peiling på hva det var, for jeg hadde ikke lest så mye i bibelen og jeg hadde akkurat tatt en beslutning der og da, men når jeg kom hjem og en tid seinere når jeg begynte å lese bibelen, så står det jo om livets lys at det er Kristus faktisk som åpenbarte seg for meg i Toskje.

- Men hvordan gikk det når du sa fra deg spillejobben?
- De stusset jo litt på det, men det var ikke så galt som jeg hadde frykta. For oftes så engster man seg mye mer enn det er. Det er litt naturlig for oss.

- Hvilke menighet er du med i?
- Nå er jeg med i Veggli og Uvdal pinsemenighet.

- Du har lest bibelen?
- Ja, jeg leser den hver dag.

 

 

Tolke

Selv et mål kan tolkes på forskjellige måter

Selv et mål kan tolkes på forskjellige måter

- Hva sier den og hvordan tolker du bibelen?
- Jeg veit i hvertfall at bibelen må leses med kjærlighet. Jeg trur all tro uten kjærlighet er uheldig, det kan skape fundamentalisme. Det står i Guds ord at kjærligheten er frivillig, altså det å elske er noe vi må velge. Om vi blir tvunget til noe så er ikke kjærligheten der, den innbefatter ikke tvang.

- Tar du den bokstavelig eller kan den tolkes på forskjellige måter?
- Det står i bibelen at den hellige ånd skal hjelpe oss å se dybden i Guds ord. Og det betyr at jeg kan se noe som en annen ikke har sett og motsatt. At det er dybder bakom det som står der, som vi kan få innsyn i, det er det. Vi kan tolke det forskjellig, men det vil aldri på en måte som motsier det som står der.

 

Andres tolkninger
- Hvordan kan den tolkes for utenforstående?
- Det står om at, den som er født på ny, den forstår bibelen rett og for å bli født på ny betyr at du får Guds ånd i ditt hjerte. Sånn at du ser med Guds øyne og Guds kjærlighet og hvist du ikke ser med Guds kjærlighet så vil du tolke ut i fra din egen fordel og da kan man ofte legge sin egen egoisme inn i skriften og det trur jeg ikke er heldig.

 

Idag i forhold til før
- Hvordan er livet i dag i forhold til det som var?
- Livet i dag er godt. Det er ikke problemfritt, men jeg har en hvile inn i meg – jeg har en trygghet. Man er ikke så avhengig av omstendighetene for at du skal ha fred, men man har en fred inni seg som ikke er avhengig av det som skjer rundt deg.

- Statskirka, går det an å snakke noe om den?
- Det er mange trossamfunn, om det er pinsemenighet eller om det er statskirke, eller det er metodist eller hva den en måtte være. Det er mange forskjellige trossamfunn. Det står i bibelen – det er ikke hva slags institusjon vi er medlem av som frelser oss.

- Mener du kirka?
- Ja, institusjonen kirken eller menigheten, det er ikke den som frelser oss, men det er hva Jesus gjorde på korset. Kristi frelseverk – det han har gjort for oss – det er det det handler om. Det handler ikke om institusjonen, men det handler om hva Jesus gjorde.

 

Bokstaven slår i hjel

Bokstavelig talt kan slå i hjel

Bokstavelig talt kan slå i hjel

- Har du noen tolkninger i bibelen som kan beskrives?
- Det står at bokstaven slår i hjel, men ånden gjør det levende. Det betyr at vist du – hva skal jeg si – ofte så har vi bud og regler i vårt intellekt – mens ånden som det står – det står at, vi har fått hjertes opplyste øyne. Det betyr at vi skal se med Guds ånd og ikke bare med vårt intellekt for at du skal forstå det Gud mener. Om vi lever slavisk etter bokstaven, så kan det slå i hjel folk, men ånden gjør levende, det betyr at, når vi tolker bibelen med Guds kjærlighet så får det en dypere og mer forståelig måte å lese den på.

- Synd, hva tolker du i det?
- Synd det er å gjøre – du har jo de 10 bud, der står det veldig klart hva som er synd. Det er jo ikke sånn at når du blir kristen så blir du syndfri i et nu, men det står at vi er Guds barn og han skal oppdra oss ved sin ånd. Han skal legge sin lov ned i våre hjerter, så vi skal kjenne av hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud, det er det bibelen sier.

 

Dømme
- Dømmer du folk?
- Nei, den jobben har Gud. Gud sier at dommen tilhører han.

- Men kan du dømme noen?
- Nei, jeg kan ikke dømme noen, men jeg kan veilede. Det er noe helt annet. Hvist noen sier at jeg er kristen, men lever på et ikke-kristent vis, så står det i bibelen at, da skal vi gå til ham og rettlede han og snakke med han og det er ikke å dømme. Slik jeg ser det, men Kristus døde for alle mennesker. Han er like glad i deg som han er i meg og hvem som helst annen. Og det er litt viktig at vi forstår, at de mennesker som kanskje ikke er enige med oss, Gud elsker dem like mye. Vi er ikke rettferdige i oss selv, men det er Gud, så derfor er dommen lagt til han.

- Du snakket om å dømme, men du har jo begreper som å dømme og bedømme. Har du noe som kan legges i det?
- Det å dømme det…

- Hva betyr det egentlig?
- Å dømme, det betyr at du legger din egen rettferdighet over et annet menneske og sier at det må bli slik min rettferdighet er. Du dømmer mennesker ut i fra din rettferdighet, men mennesket i seg selv er ikke rettferdig. Bare Gud er rettferdig, derfor så skal Gud dømme. Vi har ikke kapasitet til å dømme riktig og rettferdig. Vi er altfor preget av egne følelser og egne synsinger og antagelser sånn at vi – men Gud kjenner alle menneskers tanker og hjerter. Derfor så vil han dømme rettferdig.

 

Dømme og bedømme

Livet i dag er tryggere

Livet i dag er tryggere

- Men, dømme og bedømme?
- Å bedømme, det er jo at du bedømmer om et menneske lever etter det dem påstår at de gjør. Jeg sier at jeg tror på Kristus. Jeg sier jeg er en kristen og da forteller bibelen om at den som har tatt i mot Kristus skal leve et liv og syns at du er kristen og at du har noen verdier som du lever etter, men hvist det er mennesker i menigheten – det står at Gud skal dømme verden, men vi skal bedømme dem som lever innenfor oss. Altså de som er blant oss og tror på det samme som oss. Når de lever et liv som ikke tilsvarer det kristenlivet som Gud har beskrevet, så må jo vi bedømme – altså da bedømmer vi om deres livsførsel er i tråd med Guds ord. Det er å bedømme. Og vist det ikke er det, så står det at det er vår plikt å gå og si i fra. At hallo, du sier at du lever et kristent liv, men du gjør det ikke. Dermed så sverter du Guds ord.

- Da kommer vi inn på ordet synd igjen, gjør vi ikke det?
- Ja, altså vi alle synder.

- Men synd, hva er det?
- Synd det er å gå i mot Guds rettferdighet. Mot Guds lov og de 10 bud. Det er synd. “Så de som holder mine 10 bud, han elsker meg”. Det er synd å gå i mot Guds lov. Det er synd.

- Hvor lenge har du vært kristen nå?
- 10 år.

 

1982
- Du var jo ikke kristen før?
- Jeg var en liten tur innom troen i 1982. Da søkte jeg Gud og jeg hadde den opplevelsen, nede i Toskje, som jeg hadde, med dette lyset på himmelen også søkte jeg en kristen sammenheng, men der opplevde jeg ting som gjorde at jeg falt i fra.

- Hvorfor det?
- De sa en ting på innersiden og en annen ting på yttersiden. Og jeg leita etter noe som var trygt, noe som jeg kunne stole på. En forankring som jeg kunne ha tillit til og den forankringen den røyk på en måte. Det jeg har forstått i ettertid er det bibelen sier, “din tro skal du ha for din Gud og ikke for mennesket”.

- Du er kristen i dag, du har vært kristen i 10 år. Hvordan tar folk det at du har en trosretning?
- Det er forskjellig. Altså, noen sier jo at det er jo bra for deg. At du har funnet din måte å leve på.

 

En bru kan være en metafor

En bru kan være en metafor

 

Neste og siste del kommer i morgen fredag.

 

 

Villy Sander Norås

 

 

.

Comments are closed.