Språk – Language
Kalender - Calendar
May 2022
M T W T F S S
« Aug «-»  
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Hva skjer? - Events

    Ingen aktiviteter og vise
Visanor
Sidekart - Site map

 

Riksantikvaren / seksjonsleder Alexander Ytteborg: - Kjerre stasjon, en skjønn liten plett på denne jord.

Riksantikvaren / seksjonssjef Alexander Ytteborg: - Kjerre stasjon, en skjønn liten plett på denne jord.

Torsdag 27. mai var Riksantikvaren og andre involverte representanter på Numedalsbanen for å finne en varig verneløsning for Numedalsbanen.

Det var representanter fra Riksantikvaren, Jernbaneverket, Numedalsbanens venner, Numedalsbanen AS, Flesberg kommune og Rollag kommune som var til stede. Nore og Uvdal kommune var også invitert, men var ikke tilstede – hvorfor vites ikke.

Representantene gjorde en befaring fra Kjerre stasjon og opp til Kravikfjord stasjon. Befaringen ble gjort med dresinsykler. Både banelegemet og bygninger var med på listen i befaringen.

Dresinturen ga også noen av representantene en aha-opplevelse i ettertid. Magne Fugelsøy i Jernbaneverket sier at: “Nærhet gjør blind”. At denne påstanden har en sannhetsgehalt kan trygt sies – empiriske erfaringer tilsier jo det.

Mange spørsmål kommer opp på en slik befaring og hvordan den fremtidige Numedalsbanen kan gestaltes for ettertiden – fredningsmessig – får være usagt i denne sammenhengen.

 

 
De representantene som var tilstede på turen var:

Riksantikvaren – seksjonsleder Alexander Ytteborg
Jernbaneverket - saksbehandler for Verneplanarbeidet Magne Fugelsøy
Numedalsbanen AS – styreleder Nils Friis
Numedalsbanen AS - daglig leder Trond Vegard Andersen
Numedalsbanens venner – styreleder Knut Jarle Berg
Nore og Uvdal kommune – ingen
Rollag kommune, leder i hovedutvalg for næring, miljø og ressurs -  Helge Jensen
Rollag kommune,  leder for utvalget ”Folk” -  Asbjørn Raunholm
Flesberg kommune – varaordfører Pia Øberg

 

Intervju - Riksantikvaren

- Hvem er det jeg prater med?
- Du snakker med Alexander Ytteborg. Seksjonssjef for fartøy og tekniske kulturminner hos Riksantikvaren.

- Hvor er det vi er hen nå?
- Nå er vi på Kjerre stasjon på Numedalsbanen, en skjønn liten plett på denne jord.

 

Verneplan for jernbanene

Seksjonssjef Alexander Ytteborg

Riksantikvaren / seksjonssjef Alexander Ytteborg

- Du jobber hos Riksantikvaren, hvorfor er du opp i her?
- Vi har jo i lengre tid jobbet med verneplan for jernbanene – altså den nasjonale verneplanen og også spesielt med vernetiltak på Numedalsbanen. Som du sikkert kjenner til så har Numedalsbanen vært midlertidig fredet fra 2001 og Riksantikvaren førte den fredningen videre i 2008 da fylkeskommunene avsluttet etter ulike årsaker.
Og formålet med denne turen her er i sammen med Jernbaneverket, Numedalsbanens venner og AS, pluss tilsittende kommuner og prøve nå en å finne en varig verneløsning for Numedalsbanen. Dette er en svært viktig – syns vi – banestrekning fra en epoke som er veldig helhetlig bevart på denne strekningen og sånn sett så mener vi at bør prøve å finne en god løsning som kan ivareta alle hensyn.

- Hva er det som er så verneverdig med Numedalsbanen?
- Altså, det er mange ting, for det første så bygningsmassen her veldig helhetlig. Det er jo den såkalte “Veggli-modellen” som jo har vært en veldig brukt type jernbanebygning på mange steder. Det er et anlegg som er veldig tidstypisk, det er lite som er endret fra etter 1927. Det er faktisk også brukt en god del eldre materialer her og gjenbruk fra andre strekninger. Vi oppfatter at banestrekningen har all nødvendig infrastruktur som også forteller deg den historien og pluss at den ligger i et landskap med tilbakeføring helt tilbake til middelalder som gjør at den er veldig spennende i sin kontekst. (Red.anm.: Konteksten kan være den tilstanden Numedal har i forhold til kombinasjonen middelalder- og jernbanehistorie. En tilstand kan også være en hendelse – kanskje historisk sett som her).

- Dere har vært på tur i dag. Hvor er det dere har vært?
- Vi tok en tur opp til Kravikfjorden (Red.anm.: Kravikfjord stasjon) og har sett på en del elementer som i og for seg kan være bekymringsfulle altså vokterboliger og den type ting. Og vi har også sett på en del positive ting og vurderingen sånn i forhold til den turen. Grunnen til at man tar denne turen er jo for å se rent faktisk hva som på en måte er utfordringene.

- Hva er det som er forfallent?
- Jeg oppfatter i og for seg at…

 

Kanskje frede som kulturminne
- Jeg tenker på jernbaneelementet, åssen er det?
- Jeg oppfatter det at jernbanelegemet på mange måter oppfyller de kravene til det historiske bildet vi ønsker at Numedalsbanen skal taes vare på i. Det utviklingen vi har nå er forhåpentligvis også målsetningen i en bevaringsform i fremtiden. Det er ikke nødvendigvis slik at vi ønsker at banen skal ha togfremføring, men vi ønsker at det skal være et kulturminne som har hele sin infrastruktur på plass og også den muligheten for at fremtidige generasjoner en gang kanskje gjør noe annet enn det vi gjør.

 

Fremst - varaordfører Pia Øberg fra Flesberg kommune

Fremst - varaordfører Pia Øberg fra Flesberg kommune

 

Nore og Uvdal kommune var ikke med
- Hvilke av kommunene er det som er her i dag?
- I dag er det Flesberg og Rollag kommune som er her, dessverre er ikke Nore og Uvdal kommune her.

- Hvorfor er de ikke det?
- Det vet jeg ikke. Det må du nesten spørre daglig leder om.

 

Kan brukes til det den brukes til i dag
- Hva trur du banen kan brukes til i framtiden?
- Jeg trur den kan brukes til det den brukes til i dag. Jeg trur at dresinkjøring og formidling slik man gjør med skoleungdom og ikke minst knytte dalen i mot den type turisme man bruker i dag, det er målsetningen fra Rollag og oppover. Så får man jo håpe at det går an å finne andre løsninger som også ivaretar den godsbefordringen som fremdeles ikke er nedlagt på Kongsberg – Rollag-delen.

 

Riksantikvareren sjekker anleggsbu ved Geiteryggstunnelen på Numedalsbanen

Riksantikvareren sjekker anleggsbu ved Geiteryggstunnelen på Numedalsbanen

 

Rødberg stasjon et fantastisk miljø
- Rødberg stasjon hva syns du om den?
- Hele miljøet der oppe er fantastisk og vår…

- Er det noe å ta vare på?
- Ja, det er noe å ta vare på. Miljøet er viktig å ta vare på. Vi har jo også et kulturmiljø der oppe rent teknisk er rent interessant, men det som er viktig der. Samtidig er jo å se at det er en utfordring for kommunen at det bare ligger sånn. Det må gjøres et grep. Grepet kan være at vi finner noen gode reversible løsninger som gjør både gjenbruk mulig og samtidig at vi gjør en forskjønnelse av området, men i utgangspunktet må jo det taes vare på sånn som det er.

 

Vi kan frede
- Hva kan dere fra Riksantikvaren gjøre?
- Vi kan frede.

 

Stiftelse vil kunne gi flere tilskuddsmuligheter
- Midler?
- Ja, altså sånn som situasjonen er i dag så er dette statlig eiendom og fordi det er det så har ikke vi anledning til å gi midler, men nå er det jo snakk om mange muligheter og et tenkt scenario kan jo være det at Numedalsbanen overtar eieransvaret her og da er det flere tilskuddsmuligheter også fra oss. Så da har vi Jernbaneverket og oss en tilstøtende muligheter.

 

Paul Tore Halvorsen vartet opp med dekt bord på Kravik stasjon

Paul Tore Halvorsen vartet opp med dekt bord på Kravikfjord stasjon

 

Numedalsbanen er en kuriositet
- Numedalsbanen er jo på en måte et unikum – en kuriositet?…
- Ja.

- Opplevelsesmessig hvis det hadde vært brukt i turisme og sånne ting, tenker på damp lokomotiv og sånt, men hva kan kommunene gjøre?
- Kommunene bør se muligheten som ligger i dette anlegget, ut i fra kulturhistorisk perspektiv og akseptere kulturminnet som et kulturminne i landskapet også ut i fra det finne løsninger sammen med oss og vernemyndigheten (Riksantikvaren) som gjør det mulig at vi finner løsninger både i skjæringspunktet mellom bevaring og utvikling.

- Kort til slutt. Numedalsbanen helt opp til Rødberg – den må de ikke røre?
- Nei, altså ut i fra målsetningen så bør vi finne løsninger som gjør at vi kan bevare infrastrukturen slik den er i dag. Som sagt, vi er nødt til å ha de lokale med, det er helt avgjørende.

 

 

Intervju – Jernbaneverket

Saksbehandler for Verneplanarbeidet Magne Fugelsøy i Jernbaneverket

Saksbehandler for Verneplanarbeidet Magne Fugelsøy i Jernbaneverket

- Hvem er det jeg prater med?
- Det er Magne Fugelsøy.

- Og du representerer?
- Jernbaneverket.

- Du var på tur i dag?
- Det har jeg, sammen med 6 andre og det var en opplevelse.

- Hvem var det som var med?
- Riksantikvaren, Nye Numedalsbanen og Numedalsbanens venner.

 

Ulike oppfatninger
- Hva var det dere gjorde på den turen?
- Det er for en felles oppdatering for hverandre med tanke på hvilke strategier som skal legges for Numedalsbanen. Det er ikke til å underslå at det er litt ulike oppfatninger lokalt og nasjonalt i forhold til hvilke verneverdier som vi har her og om de skal taes vare på for framtiden.

- Er dette noe å ta vare på?
- Så absolutt.

- Det er jo en slags stillstand i dette her, altså Numedalsbanen. Hva kan gjøres for å få dette til å bli bedre, jeg tenker på aktører f.eks i markedet?
- Det blir for tidlig å ha noen endelig oppfatning av, men det er klart at suksessfaktoren her det er at kommunene selv engasjerer seg, ikke minst i forbindelse med næringsutviklinga at man ser Numedalsbanen som et ressursprodukt.

- Så de bør få ut finger’n med andre ord?
- Det er dine ord.

- Men du sier ikke imot? (Vi ler litt begge to).
- Vi bruker i hvertfall ikke den karakteristikken, men det er helt klart at kommunene engasjerer seg både mer og tydeligere en de har gjort så langt for at fylkeskommunen og staten skal ha en finger med i spillet.

- Har du en kommentar til slutt som du vil komme med?
- Det må jo være det at, som jeg allerede har vært inn på at; det blir feil dersom det er staten skal peke på bevaringsverdier kulturminner i et området, det bør være omvendt. Det er kommunene som bør gjøre oss oppmerksom på at her er det verdier som bør taes vare på.

 

Eldre bevart stolpenett

Eldre bevart stolpenett

 

Nærhet gjør blind
- De har ikke oppdaget det enda?
- Det har de nok, men nærhet gjør blind, vet du.

 

Flau på vegne av Nore og Uvdal kommune
Undertegnede var tilstede som fotograf og journalist. Det skal ikke stikkes under en stol at undertegnede i etterkant av møtevirksomheten registrerte en indignasjon på Nore og Uvdal kommunes uteblivelse.
Nå har det seg slik at jeg ikke er av den person som blir så lett flau, men i dette tilfelle så ble jeg faktisk det.

 

Retorisk arroganse?
Om Nore og Uvdal kommunes uteblivelse kan sees på som en retorisk arroganse får være et åpent spørsmål.
Er det slik at Nore og Uvdal kommune ignorerer framtidig verneplan og heller velger å gå sine egne veier?

Har ikke Nore og Uvdal kommune “oppdaget” Numedalsbanen som et ressursprodukt eller er det slik at “nærhet gjør blind”? Eller velger Nore og Uvdal kommune rett og slett å “være blind”, eller velger de å sette på seg skylapper for ikke å se mer en nødvendig.

 

Mange av kommunerepresentantene fikk seg en aha-opplevelse

Mange av kommunerepresentantene fikk seg en aha-opplevelse

 

Aha-opplevelse
Representantene fra Rollag kommune og Flesberg kommune fikk seg faktisk en aha-opplevelse av å være med på denne befaringsturen.
Om Nore og Uvdal kommune hadde vært til stede på befaringen, så kan jeg vel nesten garantere at de også hadde fått seg en aha-opplevelse, men om dette er int. fra kommunens side kan ikke undertegnede svare på. Det får være ubesvart.

 

 

Villy Sander Norås

 

 

 

.

Comments are closed.