Kalender - Calendar
May 2024
M T W T F S S
« Aug «-»  
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Highlighted events

    No events to show
Visanor
Sidekart - Site map

 

Fiber?

Kirsten Gjestmoen Hovda

- Men fiber er vel ganske dyrt, er det ikke det da?
- Det har vært en enorm satsing på i Numedal på det. Det er jo både fra kommunalt hold og vi har jo fått statlige midler i flere titalls-millioner-klassen i forhold til å bygge ut et sånt nett.

- Men er det gjort undersøkelser på andre nett-typer? Da tenker jeg på G4 som kanskje vil ha dobbelt hastighet av fiber. Jeg tenker også på de mulighetene som kommer i det vanlige strømnettet, som har flere ganger hastighet en vanlig fiber? Er det gjort noen undersøkelse på det?
- Dette er spørsmål som jeg burde hatt på forhånd. For jeg sitter ikke med konkret informasjon om. Jeg har ikke noen informasjon om at fibernettet er for dårlig i forhold til kapasiteten og det er fra bedrifter som jobber med tunge dokumenter. Det jeg får henvendelser på at de som har ADSL-løsninger de ønsker seg fiberopptikk eller fiberløsning. Det er jo et spørsmål om oppslutning, men i forhold til den, ja, jeg tror ikke jeg skal si mer om det.

(Red.anm: ADSL står strengt tatt for “Asymmetric Digital Subscription Line”. Det betyr at linjen er asynkron på nedlast og opplast. DSL er lik hastighet ned og opp. Så med andre ord så vil man kunne ha både ADSL eller DSL på en telfonlinje eller på en fiber for den slags skyld. Det er veldig mange som misforstår begrepet ADSL, at denne er begrenset til en bestemt nettforbindelse er ikke riktig, men strengt tatt så er ADSL en forskjell i opp og ned-hastigheten og DSL er lik hastighet opp og ned, ikke mer en det).

 

Lamper i Lampeland

 - Jeg tenker på Lampeland. Det er jo et “lampeland”. De prøver å satse på verdens største lampe i Lampeland. Hva syns du om den ideen?
- De som lanserer det har sikkert en god tanke bak det. Det er mange måter å markedsføre seg på og det er sikker en av dem.

 

- Hvilken salgseffekt kan det ha tror du? Altså om du skal selge en kommune?
- Det tror jeg ikke at jeg skal begynne å spekulere i. Det spørsmålet bør du vel rettet til de i Flesberg.

- Ja, det kommer jeg til å gjøre, men går det an å bruke denne type “salgsargumenter” på ting og tang her i Nore og Uvdal?
- Det ser jeg ikke bort ifra.

- Har du noen ideer?
- Nei, jeg har jo…

 

Fontene

Kirsten Gjestmoen Hovda

- Eller noe som ligger i ermet?
- Jeg har jo i mange år ønsket meg en fontene i Rødberg-dammen. Om det vil bli noe mer aktivitet eller næring av den grunn kan vel en jo lure på. Men i hvert fall vil det være noe som folk husker på når de kjører forbi. Det å huske et sted – det å knytte minner til et sted – det kan jo være viktig, så sant de er positive.

- Hvordan er næringslivet i sentrum. Hvordan er samarbeidet dem i mellom?
- Det er et spørsmål jeg syns du skal stille handelsstanden.

- Det gjøres, men er det vanskelig å få til ting i Rødberg sentrum?
- Kommunen skal være en tilrettelegger og samarbeid må jo være ønsket og initiert og jobbet fram av de som skal bidra. Så derfor mener jeg et slikt spørsmål bør kunne besvares bedre av handelsstanden en av kommunen.

- Kommunen har vel en strategi med det visuelle i et sentrumsområde?
- Det er klart, helt klart.

 

Ærlig sagt og rett fra hjertet?

- Hvilke meninger har du om det, ærlig sagt og rett fra hjertet?
- Nei altså, eh, jeg syns at bilene har en altfor stor plass i Rødberg sentrum. Når vi skal fra den ene butikken til den andre – selv om det er 20 meter. Det å kunne gjøre Rødberg sentrum mer trivelig. Der tror jeg det er en god del å gjøre, enten i form av et torv. Også i forhold til trafikksikkerhet, der er jo ting på gang. Vi har jo kontakt med veivesenet i forhold til å få til endel løsninger f. eks når man kommer fra skolen og Rødberghallen og ned i Rødberg sentrum.

- Veiene sier du, hvordan er veiene i Numedal? Er de bra nok?
- Jeg har jobbet aktivt for å kunne sette tidligere riksvei, nå fylkesvei 40 mer på kartet. Og vi kommer jo ikke under nasjonal transportplan under første runde, men nå er vi lovet planleggingsmidler til å gå i gang med Bogstrand-høyden som jeg ser på den største flaskehalsen gjennom Numedal og ordførerene i Numedal er enige om satsing videre og vil gå for Bogstrand-høyden i første omgang også etterhvert ta bruene. Så har vi da jobbet for å få opp vedlikehold og at man kan satse på ulike strekninger. Det trengs jo nytt dekke over Bogstrand-høyda for litt over et år siden også blei det lappet litt oppover Uvdal, ikke bra, men dog en forbedring. Rollag fikk ingenting.

 

 

 

Kronprinsparet
Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon

- Hva syns du om at kronprinsparet har valgt Nore og Uvdal?
- Jeg syns jo det er veldig hyggelig at de valgte Nore og Uvdal og håper at de er tilfreds – hvilket jeg har fått bekreftet så langt. At de trives godt på hytta. Og det er jo på lik linje med alle andre som har hytte i Nore og Uvdal. Så håper jeg de har gode dager her og at det svarer til forventningene i forhold til oss som vertskommune.

- Så de trives godt på hytta?
- Det trur jeg absolutt at de gjør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftverkene sin historikk

Rødberg kraftverk - Nore I

- For å hoppe til noe annet, da tenker jeg på Nore jeg tenker jo historisk da. Det er mye tyngde på Nore og Uvdal bygdetun. Det jeg tenker på er jo mye av opprinnelsen til Rødberg sentrum er jo kraftverkene og anleggsvirksomheten. Det ligger jo veldig mye historikk der da. Vil det bli gjort noe der som med annen kultur?
- Anleggskulturen, anleggshistorien har jo satt sine tydelige preg på Rødberg sentrum.

- Vil det f. eks bli lagd noe museum som tar for seg anleggsvirksomheten?
- Nå så har vi ingen planer til et eget museum – industrimuseum. Jeg veit at Nore I har jo søkt om å bli besøks-kraftverk i forhold til å kunne vise fram drift. Det gikk ikke igjennom, det var et annet kraftverk som ble valgt, men kommunen har per nå ikke noen eksakte planer om?

- Er det noe som kommer til å være i startgropa eller?
- Vi har jo ingen planer per i dag, så…

- Men er det gjort noen tanker rundt det?
- Det å være bevist på å spre kunnskap om historien til kraftutbyggingen, det, det blir jo gjort. Vi har jo blant annet samlet veldig mye bildematerialet. Og på biblioteket så har de forferdelig mye bildemateriale som forteller om den historien. Og det blir benyttet. Jeg veit også at det har vært som prosjekt i skolen. Det er viktig å ta vare på og det er også mye lokalhistorie å hente fra innbyggerne våre.

 

Numedalsbanen

Jernbane konkurerer med vei.

- En annen ting, Numedalsbanen. Sporet ligger jo der enda. Hva ser du ut av Numedalsbanen idag?
- Nei, status er jo at trafikken er midlertidig innstilt. Det ligger jo et vern, riksantikvaren har jo gått inn med et midlertidig vern.

- Mange vil jo ha den vekk.
- Ja.

- Vil du ha den vekk?
- Jeg er vel av de som tenker at her kommer det ikke til å gå noe tog mer. Jeg tenker heller det å kunne bruke traseen på en annen måte. I hvert fall deler av traseen. At det er noe vi bør kunne se på. Vel viten om at her er det noen som er ivrige for at planlegemet skal bli liggende. Jeg ser ikke noe framtid i banen, når det ikke blir gjort noe vedlikehold.

- Er det gjort noen økonomiske vurderinger av Numedalsbanen – vedlikeholdsmessig?
- Det er ikke jeg kjent med nei.

 

 

 

 

 

 

Verdens største lampe sett opp mot Numedalsbanen

Damplokomotiv på Krøderbanen i 2005

- I sted så nevnte jeg Lampeland – verdens største lampe. Om du tenker deg ideen at det gikk damplokomotiv på Numedalsbanen. Kanskje fra Kongsberg i helt opp hit. Toget ville jo teoretisk kunne helt inn til Oslo. Om man så tenker at Numedalsbanen hadde vært privat eid, så ville kanskje Numedalsbanen vært verdens lengste private museum eller bane. Hva tror du det hadde gitt i omtale og oppmerksomhet rundt omkring i verden f. eks. reklamemessig?
- Det syns jeg er vanskelig å svare på. Mulighetene for å ha et damplokomotiv oppover her den ser jeg som veldig… når det ikke har skjedd noe på alle disse årene så syns jeg det virker fjernt. Jeg syns det er vanskelig å forestille seg at et damplokomotiv skal kunne kjøre til Oslo med den jernbane-kapasiteten som vi har.

- Nå tenker jeg på at man bruker denne type transport på turister.
- Investeringene som måtte gjøres, før en skulle komme så langt, om de skulle stå i forhold til om det kunne generere inntekter eller om det kunne brukes statlige midler til sånt stiller jeg meg vel litt tvilende til. For det å ruste opp Numedalsbanen tror jeg ikke et kommunebudsjett i Nore og Uvdal kan ta høyde for.

- Det blir for dyrt mener du?
- Det tror jeg ganske sikkert.

 

For dyrt?

- Er det gjort noen utredninger på det?
- Nei, jeg er ikke kjent med at – jeg har ikke satt med inn i tall som viser hva en opprustning på jernbanestrekningen fra Kongsberg til Rødberg ville koste.

- Men mesteparten står jo der? Det blir jo allerede brukt i dag på en måte. Man kjører jo lokomotiv opp til Rollag eller Veggli. Så du kan si det burde ikke vært mye som skal til før at vi kan – det kan være muligheter for banen igjen da. Jeg blir jo litt subjektiv nå – men allikevel.
- Det er bare å sette i gang det.

- Det er jo en måte å se på det som er kuriositeter i Numedal da. Vi må kanskje bruke det vi har, for det er vel det som er en del av politikken?
- Ja, det er vel det. At det kunne være en kuriositet er jo hevet over enhver tvil, men så spørs det på prisen på den kuriositeten da.

 

Hva kan sies til ungdommen?

Kirsten Gjestmoen Hovda

- Hva vil du si til ungdommen – sagt veldig kort.
- Stå løpet ut få deg en utdanning. Sørg for at du har en utdanning og vurder de mulighetene som er i kommunen.

- Om det ikke er noen muligheter, hva gjør man da?
- Om man ikke ser noen muligheter, så er det klart at folk vil flytte. Om man ser bedre muligheter andre plasser – dette vil jo være en helhetsvurdering, men jeg vil at det er sundt å komme seg ut og at man har et vurderingsgrunnlag. For når man vurderer ting opp mot hverandre, så ser man jo også hva som er kvalitetene og de positive sidene ved et bygdesamfunn.

- Det jeg tenkte på er jo arbeidsplasser for de yngre.
- Og der er man jo avhengig at næringslivet blomstrer og har behov for folk. At man har behov for aktivitet. Man har behov for alt i fra blomstrende næringer, enten det primær, sekundær eller tertiærnæringer. Og mulighetene som ligger i forhold til å kunne skaffe seg sin egen arbeidsplass. Om det er en mulighet til å kombinere noe med hjemmekontor for noen og kanskje farte til Kongsberg noen dager i uken.

- Vi kan jo sikkert ta noen intervjuer seinere, men hva vil du si til hyttefolket. Nå er det jo påske.
- Det er klart jeg vil ønske alle sammen velkomne til gode dager i Nore og Uvdal å håpe at bakker, løypenett, handel og andre tilbud tilfredstiller de ønskene de måte ha og samtidig ønske dem velkommen til å ta kontakt med kommunen. Jeg veit at mange kan tenke seg å involvere seg mer ut fra den hyttebrukerundersøkelsen vi hadde.

 

 

 

For mange temaer

- Kan ikke vi komme tilbake til det engang seinere?
- Ja, jeg syns som sagt at det å få – nå blei det veldig mange temaer du skulle innom.

- Ja, det er sånn jeg jobber i samtaleintervjuer. Hva med Bygdedagene, Numedalsrally, hva har det betydd for kommunen.
- Alle arrangement som samler folk og gir positiv omtale er av stor verdi og det er også noe vi får tilbakemelding på. Og folk kommer igjen år etter og det forteller jo at det er noe som fenger og som blir satt pris på – som det er et behov for. Så arrangement av alle slag som gir møteplasser og positiv omtale og opplevelser, det hilser vi velkommen.

- Det som er gjort med Bygdedagene, Numedalsrally samt Fentun og hele pakka – alt dette er jo dugnad for det meste. Så det er jo beundringsverdi egentlig, er det ikke det?
- Det er klart det blir lagt ned enormt mange dugnadstimer som gir mynt i kassa til videre drift f. eks for motorklubben. Så er det sikkert mange arrangement som kan videreutvikle seg. Det er jo å håpe at de – både arrangører og deltagere slutter opp om og at man ser fortsatt drift og utvikling på mange områder.

- Sånn på tampen, skal jeg komme innom engang seinere å intervjue deg, er det ting som du kan være mer interessert i å prate om?
- Ja, altså det å kunne – nå er jeg litt usikker på…

 

Bare politikeren

Ordfører Kirsten stiller opp dugnad i Numedalsrally

- Jeg opplever på en måte bare politikeren, Jeg vil gjerne ha mer konkrete – rett i fra hjertet – kanskje argumenter som jeg kjøper. Om jeg “kjøper” et argument, så kjøper jeg det. Alt dette her går jo på dette her med kjøp og salg. Om noen kjøper et produkt så kjøper de det. Det er jo på en måte liv laga fra næring. Om ikke jeg kjøper det “argumentet”, ja altså, hvordan kan vi i Nore og Uvdal selge Nore og Uvdal som det stedet det er. Du som politikker i – hvilke politiske argumenter kan du bruke for at jeg skal kjøpe nettopp det argumentet.
- Min argumentasjon i ulike saker, det skjønner jeg at det vil jo variere i hvilken sak jeg tar opp. Det å selge Nore og Uvdal kommune, det ser jeg som en av mine fremste oppgaver. Det å markedsføre, bruke de mulighetene som jeg får. Jeg er veldig glad for de henvendelsene jeg får om å stille opp. Jeg prøver å være så tilgjengelig som mulig i forhold til å delta på ulike arrangement og bidra der det er ønske om det. Og det ser jeg på som min mulighet – en mulighet jeg gjerne vil ha til å markedsføre kommunen.

- Det er jo ikke alle ordførere som stiller opp på startstreken på et rally.
- Det tror jeg ordførere har gjort før meg også og det skulle bare mangle at vi ikke gjorde.

- Men da tenker jeg på andre kommuner, ja.
- Men i vår kommune så har det vært en tradisjon – det er klart – jeg syns det er fint å få være med å bidra enten det er på samlinger eller det er på møter eller det er på startstreken eller som funksjonær her eller der. Altså det å kunne bidra til markedsføring av kommunen det er viktig for oss, det er veldig viktig.

 

Da får jeg si:
- God påske!
- I like måte!

 

 

Villy Sander Norås

 

.

Comments are closed.