Kalender - Calendar
May 2024
M T W T F S S
« Aug «-»  
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Highlighted events

    No events to show
Visanor
Sidekart - Site map

 

Kirsten Gjestmoen Hovda

Jeg er på kontoret hos ordfører Kirsten Gjestmoen Hovda i Nore og Uvdal kommune.
Jeg går rett på sak:

- Sånn stedsmessig, hvor langt er det herfra til Kongsberg?
- Det er 95 kilometer, sier Kirsten.

- Geilo?
- Det er 65 kilometer.

- Bergen?
- Det har jeg nok ikke i hodet.

- Det er vel rundt 30 mil ca?
- Det er ca, men jeg har ikke akkurat det i hodet

- Nå har som sagt jeg startet en avis på nett der jeg vil prøve å belyse ting i dalen gjennom denne avisen da. Både næring, politikk og andre ting som kan belyses da. Så mitt enkle spørsmål er:

 
- Hva skjer?
- Eh, det må du presisere litt nærmere med ”hva skjer?” fortsetter Kirsten.

 

 

 Kommuneplan

- Da tenker jeg rett og slett på hva er det som er i vinden akkurat nå?
- Her i kommunen jobbes det nå intenst med en kommuneplan, en revidering av en kommuneplan. Vi har en eksisterende kommuneplan for 2004 og er nå i en fase der utforming av den nye kommuneplanen er under arbeid. Det har vært 6 folkemøter i november og desember 2009.

 

Folkemøter

Kirsten Gjestmoen Hovda

- Hvilke møter er det?
- Det har vært folkemøter tilknyttet ulike temaer der vi diskuterer med innbyggerne våre. Hva skal Nore og Uvdal bli framover. Og alt dette ligger på nett, referatene fra folkemøtene. Det er altså…

- Hvor ligger det hen?
- Det ligger på kommunen sin hjemmeside. Der er det en link som du kan gå inn på og finne referatene fra alle folkemøtene og det arbeidet som ellers har vært. Planprogram og beskrivelse av hva en kommuneplan skal innbefatte. Og der pågår det nå arbeid i administrasjonen og de politiske ledergrupper. Formannskap, hovedlagsledere og gruppeledere jobber nå videre med utforming. Målet er at vi skal kunne legge ut en plan til høring i junimøtet vårt i kommunestyremøtet, det er viktig.

 

Antall innbyggere - kontra hytter

- Det var noe jeg tenkte på, det var en statistikk jeg tenkte på. Hvor mange innbyggere er det i Nore og Uvdal?
- Det er ca. 2500. Den siste tellingen viser 2492. Det er tall som framgår av statistikken vi fikk av budsjettarbeidet, men jeg sier vi bruker innbyggere, sier Kirsten.

- Hvor mange hytter er det i Nore og Uvdal?
- Det er ca. 3700 hytter. Vi er den tredje største hyttekommunen i Buskerud og også den kommunen i Buskerud som kommer på tredjeplass når det gjelder tilvekst av nye hytter fra 2002 og framover til 2009.

- Hvor mange innbyggere var det for 10 år siden?
- Sånne tall for at de skal være eksakt så må jeg kunne ha forberedt med på det.

- Det var færre den gang?
- Folketallet har gått ned, men konkrete tall, da burde jeg hatt spørsmålene på forhånd.

 

Hovedoppgaven

- Hva er det som er hovedoppgaven nå fremover?
- Det å opprettholde folketallet i kommunen, det vil jeg se på som en hovedoppgave. Og for at det skal kunne la seg gjøre, så er det jo viktig at vi klarer å opprettholde det spenne med arbeidsplasser vi har.

- Men hvordan får du til det? Hvem kan være med å bidra for at det skal skje og hvilke løsninger har kommunen for å… Hvilke strategi har kommunen?
- Det er jo å se på attraktivitet på ulike områder. Arbeidsplasser er viktig. Og i den forbindelse så blir det jo jobbet aktivt med å opprettholdet og så legge til rette for nye arbeidsplasser.

 

Næringsfondet

- På hvilke måter da?
- Ved at f. eks ved bruk av næringsfondet. Ved veiledning, vi har jo opprettet et næringsselskap som skal kunne bistå, både i en oppbyggingsfase…

- Du nevner næringsfondet, hva er det for noe – er det kommunalt eller statlig?
- Det er midler som vi får. Det er inntekter som kommunen får av kraftproduksjon.

- Helt konkrete ting, hva er på gang nå?
- Kommunen som sådan er jo avhengig av at det er aktører som vil og ønsker utvikling og det er jo store ting på gang oppe i øvre Uvdal.

 

Uvdal Alpinsenter

Uvdal alpinsenter

- Konkrete ting i øvre Uvdal, hva er det for noe?
- Det er jo, det har jo vært et arbeid nå i forhold til alpinsenteret (red.anm. – Uvdal Alpinsenter). Det foreligger planer og videre utbygging og satsing i forhold til det arbeidet som f. eks Miljøringen har gjort. Det er engasjement for å videreutvikle ulike bedrifter, både sammen og hver for seg.

- Hvilke bedrifter er det?
- Det er bla reiselivsbedrifter, det er nettverksarbeid som det er tatt initiativ til og det er interesse for tettstedsutvikling. Det er selvsagt på Rødberg og på Norefjord har det vært en prosess på gang. Også med bistand fra næringsselskapet. Jeg har jo ellers følelsen til at, eller at det er inntrykk av at det er mange som nå venter på kommunedelplanen i forhold til videreutvikling av hyttefelt. Det har jo ligget nede en periode med mindre aktivitet, men det ser jo nå ut som at det kan løsne noe.

 

Hvor mange hytter?

- Nå er det vel over 3.000 hytter i Nore og Uvdal kommune, er det ikke det?
- 3.700, presiserer Kirsten.

- Hvor mange flere hytter skal det bli i Nore og Uvdal? Eller hvor mange er det planlagt?
- At vi ganske snart vil runde 4.000 på kort sikt eller på noen år, det tror jeg nok. Og ellers er jo noen langsiktig planer, det er jo mange som har langsiktige planer. Hvor man ender opp i et 20-års perspektiv er vanskelig å spå noe om, men 2500 kvadratkilometer er jo mye båndlagt i forhold til utbygging.

Men allikevel med det arealet vi har så bør det ligge til rette for videre utvikling og øke i antallet uten at jeg kan si noe om hvor dette er om 10 år eller 20 år.

- Om vi sier 5 år da?
- Nei, som jeg sier at… om 5 år så er vi 4.000 det ser jeg ikke bort fra.

- Kan det ikke bli for mye hytter oppe i fjellsidene?
- Det kommer helt an på hvordan det hele blir utbygd og hvordan det blir lagt til rette…

 

Hyttebyer på Geilo

Hyttebyer på Geilo

- Jeg tenker på Geilo. Før man kjører ned til Geilo – oppe i fjellet der, der er det jo neste “byer” allerede. Vil det bli noen slike tilstander i Nore og Uvdal?
- Vi har hatt en politikk som man kan se resultatet av – når du sammenligner Geilo og Nore og Uvdal. Det er i hvert fall en politikk jeg er innstilt på at vi skal holde videre i forhold til en utbygging der man ikke skal kopier på samme måten som det er gjort på Geilo. Vi har hatt en annen utbygging og det er en utbygging vi kommer til å fortsette å ivareta. Det er klart det er ganske tett og konsentrert i enkelte av hyttefeltene våre. Konsentrert utbygging kan være fornuftig i en del områder, så har vi noen områder der vi det er lagt til rette for spredt utbygging, så variasjon er noe som er viktig til å ta med seg videre og at vi skal ha et fokus på bærekraftig utvikling som betyr at landskapet og naturen som sådan ikke skal forringes det må vi ivareta.

- Rødberg sentrum – hva skjer der? Eller hva syns du om utseende på Rødberg sentrum – eller hva kan gjøres?
- Kommunen legger føringer for de ulike områdene hvor det skal være utbygging hen og hvor det skal være grønne lunger hen. Før det første så vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med det området som vi har fått til nede ved fritidsparken med det aktivitetstilbudet med den, ja det tilbudet som har blitt der nede da.

Selvsagt er det viktig å holde det i orden, men jeg mener stedet har vært et pluss for Rødberg sentrum.

- Kommer det til å bli noe mer der nede?
- På sikt så går det nok det, ja. Nå på slutten av 2009 så var – stod det et fint toalettanlegg der.

- Men hva kommer til å skje videre?
- Så hva som kommer til å skje er jo avhengig av behovene og kommunens økonomi, men det foreligger i hvert fall planer for videre utbygging for en scene, amfi har vi snakkes om så a vi kan få mer ut av det området det tror jeg.

- Hva med grøntarealene?
- Ja, det er jo ikke…

 

En tørr sak

Kirsten Gjestmoen Hovda

- Det er vel en “tørr” sak?
- Ja, det er tørt der iblant. Hvordan man kan ivareta grøntarealet som grønne, selv når det er tørt, det er vel det du mener. Det må man vel se på. Det har i hvert fall blitt beplantet – delvis og at det gror nedpå der, det ser vi jo.

- Jeg tenker litt på satsingsområde – sånn geografisk. Hvilke områder er det dette fondet bruker midlene på i dag – geografisk?
- Næringsfondet, det blir jo tildelt etter søknader og…

- Men, geografisk. Er det…
- Jeg skjønner at du er ute etter å få en uttalelse på hvor de forskjellige midlene er brukt og hvor store midler som er brukt det siste året og det er klart at øvre Uvdal er utpekt som tungt området for tung turisme og at det har kommet fram søknader med store beløper derfra, det sier seg selv. At det er brukt store beløp der, ja, det har det. Så skal man også ta med at det handler om at de områdene her med aktivitet.. Det blir trafikk der som sikker genererer
trafikk til andre næringer, f. eks handelsnæringen i store deler i kommunen.

- Så du har tru på prosjektet?
- Jeg vil jo også si at, jeg føler at vi har gjort og har satset er innenfor løps-kjøring, innenfor stier og løyper. Det er vel over 400 kilometer med merkede løyper i kommunen og det er jo i alle deler av kommunen.

-

Mange ganger konkurs?

Mye av fondsatsingen er jo Uvdal Alpinanlegg, men har ikke det gått mange ganger konkurs? Da tenker jeg på, vil dette være noe å ha tru på denne gangen?
- Det er klart at man skal ha tru på at Uvdal Alpinanlegg har muligheter i framtiden. Et alpinanlegg i tilknytning til hytter og satsingen forøvrig opp i der er etter mitt skjønn en nødvendighet for å gi et tilbud som folk etterspør og en veldig sentral motor. Men det må satses, det må drives og det kreves både kompetanse, ikke minst på markedsføring i forhold til å få til. For det må jo være folk i anlegget.

- Hva med andre område som Tunhovd, Øygardsgrend, Nore, Kravik. Er det noen satsinger der? Er det noe i planen om å gjøre noe i disse områdene?
- Først så vil jeg si at kommunen skal ikke bygge eller skal ikke eie alpinanlegg eller hotell eller butikker eller kafeer eller hva det måtte være. Kommunen vil støtte opp under de tiltakene som aktører rundt omkring i hele kommunen og det mener jeg at vi har gjort. Og det skal vi fortsatt ha fokus på. I kommuneplanen så skal vi fortsatt ha tettstedsutvikling i Rødberg som kommunesenter. Vi skal også ha tettstedsutvikling i de andre tettstedene våres.

 

Wavin

- Den gamle plastikkfabrikken med Wavin, den er jo ikke mer i dag. Det er jo arbeidsplasser som er tapt. Er det noe som kunne vært gjort bedre der eller kan gjøres bedre i framtiden?
- Nå vi fikk den beskjeden om at Wavin skulle innstille så ble det mobilisert i løpet av et halvt døgn, da var næringsapparat i sving med jobbing sammen med øvrige og i dialog med ansatte. Næringsapparatet i kommunen og næringsselskapet de har gjort – etter mitt skjønn – det som er mulig å gjøre i forhold til det å få til en nyetablering der nede og der har vært jobbet kontinuerlig. Som sagt et halvt døgn etter at dette var kjent. Så troen på at det fortsatt skal bli noe aktivitet der, den må man ha. Arbeidet er ikke sluttført, men det har vært en veldig intensoppbygging.

- Wavin hadde vel billig lokaler der, hadde de ikke det? Kommunen har vel støttet opp veldig mye rundt Wavin.
- Når dette blei kjent så var jeg raskt i kontakt med ledelsen i Wavin i forhold til om det var ting som kunne gjøres for å beholde plassene. Men dette var bestemt – det nyttet ikke å komme verken… De har hatt og har vært fornøyd med de lokalene de har hatt og de har, ja. De hadde ingenting å si til leieprisene for å si det sånn.

- Om jeg er en ungdom, jeg er en innbygger i Nore og Uvdal. Om jeg hadde vært en på 18 til 20 år. Jeg vil jo kanskje reise ut. Det er jo på en måte tre grupper da. Det er jo de yngre og eldre innbyggerne. Mange skal jo etablere seg, mange er jo etablert. Noen kanskje flytter ut. Så har du hyttefolkene også har du turistene som kommer innom enkelte ganger. Ungdommen flytter jo som regel ut, de må jo flytte ut fordi de har jo ikke arbeidsplasser. Hva skal til for å få arbeidsplasser i Nore og Uvdal? Det er vel nesten en umulig oppgave – eller?
- Betrakter man den oppgaven som umulig så har man tapt. Nore og Uvdal har behov for et bredt spekter av arbeidskraft. I kommunen så er det mange som – der er det et bredt spekter av arbeidsplasser. I det private så er det også et bredt spekter av arbeidsplasser også er det jo den muligheten for at folk etablerer seg selv. Starter egen bedrift, det har vi også eksempel på…

- Men sånn helt konkret, er det noe som skjer?
- I forbindelse med at noen ønsker å starte selv så er det jo mulig å kunne få veiledning og noe tilskudd til oppstart av egen bedrift og da har vi jo næringsfondsmidler.

- Men…
- Ellers så har vi ulike ordninger som vi håper skal kunne stå for attraktivitet i forhold til kommunen. Jeg vil jo påpeke den bredbåndsatsingen som har vært. Vi har jo fibernett her oppe som er kjappere en det man finner i sentrale strøk og det bør jo kunne være et moment som blir tatt med når man tenker på arbeidsplasser der man er avhengig av bredbånd.

 

Neste del kommer i morgen.

 

Villy Sander Norås

 

 

 

.

Comments are closed.