Kalender - Calendar
February 2024
M T W T F S S
« Aug «-»  
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Highlighted events

  No events to show
Visanor
Sidekart - Site map

Archive for the ‘- Historie’ Category

(Torsdag kveld) Fredag, 6. juli 2012

 

Trond Vegard Andersen ha sin mening om en av partene. http://www.visanor.com/blog/?p=14496

Riksantikvaren sier at Numedalsbanen er et viktig kulturminne og at det må fredes, påpeker Trond Vegard Andersen.

 

På høsten
Det er en prosess som pågår nå, men det er først sent på høsten at svaret om selve fredningen kommer.

 

Negative
Jernbaneverket er negative til et vern av Numedalsbanen, sier Trond Vegard. Det virker som om det er økonomiske argumenter som ligger bak.

 

Forsømt ansvaret
- Jernbaneverket har forsømt ansvaret sitt i mange år. (Hør intervjuet for mer detaljer).

 

Les mer – Read more »

(Onsdag kveld) Torsdag, 5. juli 2012

 

Trond Vegard Andersen liker Numedalsbanen.  © Villy Sander Norås.

Trond Vegard Andersen som er lærer ved Melvold skole har vært å inspisert den nye oppgraderinger på Kjerre stasjon som koster flere hundre tusen.

 

Utflukter
Trond Vegard og skolen bruker Kjerre stasjon på Numedalsbanen til årlige utflukter.

 

Får oppleve
Elevene får oppleve kulturhistorie,  dresinkjøring og hvordan rallarlivet var på Numedalsbanen før i tiden.

 

Kontekst
Det hele settes inn i en kulturell kontekst med kulturell miks.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 1. februar 2012

 

Tunhovd er en trygg plass å bo på. © Villy Sander Norås.

På grunn av plassproblemer så blir del 2 og 3 slått sammen i sin helhet i dag. Altså, her er del 2 og 3. Nederst i artikkelen ligger også en smakebit/intervju på hva som kommer til uken.

Tunhovd er ei bygd  med butikk, kirke og skole. Hvor mange bor i bygda nå?

Jeg har ikke noen nøyaktig oversikt over det nå. Men jeg kan tenke meg at det bor ca. 140 -150 i hele kretsen fra Grevsgarddokken i vest til og med Langedrag i øst.

 

Det er vel slik at ungdommen flytter ut her også?

Ja, de gjør nok det, men det har skjedd en endring. Tidligere  reiste ungdommen  ut en periode, men de fleste kom tilbake når de stiftet familie. I dag tar mange  utdannelse som det ikke er arbeidsplasser til i nærmiljøet. Derfor er det vanskeligere for dem å komme tilbake. Men dette er jo noe som gjelder hele kommunen.

 

Tunhovd ligger mellom to dalfører. Hvordan gjør dere det når dere for eksempel skal til lege, tannlege eller ut for å handle?

De fleste har fastlege på Rødberg. Når det gjelder tannlege reiser de fleste til Nesbyen. Det  skyldes nok bl.a. at der er det flere tannleger, så det er lettere å få time. All handel, bortsett fra kolonialhandel som vi har i bygda  foregår på Nesbyen  eller Gol.

 

Hva er det som holder Tunhovdbygda oppe?

Det er vel det samme som holder Tunhovd oppe som  alle andre bygdesamfunn. De som bor her trives godt.. Folk som har hytter i området sier at det er veldig lett og komme i kontakt med de fastboende, og de føler seg velkomne og ett med bygda. Vi har vakker natur med fjell, lier og fjorder. Og ikke minst lang solgang hele året.  Hva mer kan vi forlange?
En annen ting er at det er  kort avstand til kollektivtransport. Det tar bare en halv time med bil til Bergensbanen.  Fra Nesbyen er det dessuten i tillegg flere bussavganger daglig til Oslo.

 

Les mer – Read more »

(Søndag kveld) Mandag, 30. januar 2012

 

 

Lidvard Hytta kommer fra Tunhovd og kan det meste om bygda. © Villy Sander Norås.

Dette er en artikkelserie i tre deler om Tunhovd. Den første bygger på et intervju med tidligere rektor og forfatter Lidvard Hytta. Han har blant annet skrevet to bøker om Tunhovd, ”Tunhovd ei fjellbygd mellom to dalfører” og ”Tunhovd før og nå”. Så han er en selvskreven aktør i denne sammenheng.

 

Lidvard kom som lærer til Tunhovd skole i 1966 etter at daværende skoleinspektør Gunnar Henriksen ringte og spurte om  han ikke kunne  søke ledige lærerstilling i kommunen. Det var stor mangel på kvalifiserte lærere den gangen, og Lidvard ble spesielt bedt om å søke Rødberg skole eller Tunhovd skole. Han valgte Tunhovd.

 

Hvordan har du likt deg først som lærer, senere som rektor ved skolen i Tunhovd?

Jeg har likt meget meg bra, noe som ikke minst skyldes at jeg hadde dyktige skolesjefer å samarbeide med, i alt fire stykker.

 

Les mer – Read more »

(Mandag kveld) Tirsdag, 7. november 2011

 

Situasjonen

Personaltog på Rollag stasjon. © Villy Sander Norås.

Nå som Olavsrosa har kommet på plass som et kvalitetsmerke og etter at Sigrid Rostad – gjennom sin masteroppgave har påbevist at Numedalsbanen har et stort potensial så får man håpe på at det skjer noe rundt mulighetene for banen.

 

Reservedeler
Man får håpe at Numedalsbanen kan bli et levende museum og ikke et reservelager for andre museumsbaner i Norge.

 

Noen med fornuft
Det at ordførern i Nore og Uvdal kommune ser mulighetene i en bane så er jo dette positive signaler for videre muligheter.

 

Overtagelse gir muligheter
Ved overtagelse av en bane som er fredet så er det utallige muligheter for støtte fra det offentlige. En bane som er fredet i sin helhet vil være billig framfor en bane der deler er tatt ut. Her kan det nevnes at stasjonsområdet på Rødberg ønskes å taes ut av fredningsbiten, men det kan jo bli dyrere enn det som blir fordelene.

  Les mer – Read more »

(Søndag kveld) Mandag, 7. november 2011

 

Essensielt

Nils Friis og Trond Vegard Andersen på Rollag stasjon i 2007. (Konduktøren er Trond Vegard). © Villy Sander Norås.

Dette er lydopptak som er til overs fra utdelingen av Olavsrosa. Opptaket er informasjon som er essensielt for hva som har skjedd på Numedalsbanen tidligere og hva som er status per i dag.

 

Tingenes tilstand
Det er Nils Friis og Trond Vegard Andersen i Numedalsbanen AS som ser tingenes tilstand på banen slik det har vært og hva som er mulighetene framover.

 

Perspektivene
Nils Friis starter med en kort status på banen og bygninger. Trond Vegard Andersen tar for seg litt historikk over hva som har skjedd tidligere, men prøver å se mulighetene framover. Trond Vegard ser også perspektivene fra andre baner og hva de mener om Numedalsbanen.

 

Les mer – Read more »

Fredag, 10. juni 2011

 

Stor betydning for bygdesamfunnet

Leif Bjarne Skogen håper at også Norebøkene for sin prioritet. © Villy Sander Norås.

Leif Bjarne Skogen sier at Noreverkene har hatt stor betydning for bygdesamfunnet i Nore og Uvdal kommune. Først var dette en avsidesliggende utkant. Utbyggingen fikk en stor betydning med den store tilstrømningen av folk. Det skapte næring og forretninger. Siden anleggstiden gikk over så lang tid så ga dette ringvirkninger langt ut over det man trodde.

 

Lang anleggsperiode
Med 8 turbinerutbygginger i Nore I over en lengre periode og Rødbergdammen, samt Nore II på Gvammen førte til en lang anleggsperiode. Så kom omreguleringen av Tunhovddammen.

 

Aktivitet
Leif tilføyer at når det har vært anleggsvirksomhet i kommunen så har det også vært større aktivitet ellers i kommunen.

 

Les mer – Read more »

Torsdag, 9. juni 2011

 

Numedalsbanen

Leif Bjarne Skogen har bekymringer til videreføringen av Norebøkene, mer om det i morgen. © Villy Sander Norås.

Det var kraftverkene som førte til at man fikk Numedalsbanen, sier Leif Bjarne Skogen. Man var avhengig av å få opp aggregater og store maskiner. Numedalsbanen ble påbegynt i 20-årene og var ferdig 1927.

 

Stort antall arbeidere
Under bygging av Numedalsbanen så var det kanskje 5 til 600 arbeidere på Rødberg.

 

Måtte bo der de jobbet
Den gang så måtte de bo på stedet og mange hadde med seg familie og Rødbergs befolkning ble nesten fordoblet på den tiden.

 

Miljøet
Selv om man arbeidet 10 timer hver dag og jobbet lørdagen også så var folk flinke med å få til ting.

 

Les mer – Read more »

Tirsdag, 7. juni 2011

 

Gårdene på Rødberg

Nore I. Nesten ferdig med 8 turbiner. Foto: Margit Noraas.

Nore I. Nesten ferdig med 8 turbiner. Foto: Margit Noraas.

Mange av de husene som står på Rødberg i dag er fra tidligere “Sletta”. Gårdene på Rødberg var Nord Brugaard og Sør Brugaard, så var det Nordre Bråflott og Søndre Bråflott, samt Øvre Rødberg og Nedre Rødberg. Rødberg-gårdene lå der kraftstasjonen og “Messa” ligger i dag.

 

Bygdeskolen
Rødberg-området var et lite bygde-samfunn. Det ble kalt for Bråflaat fordi det ble bygget en bygdeskole der i 1898 og den skolen lå på Nordre Bråflott. Så skolekretsen hette for Nordre Bråflott krets.

 

Opphavet til navnet Rødberg
Det at kraftstasjonen ble bygget på Rødberg-gårdene var opphavet til at Rødberg ble et mer brukt navn enn Bråflott. Så man si at man valgte å bruke Rødberg som navn av den grunn.

 

Les mer – Read more »

(Søndag kveld) Mandag, 5. juni 2011

 

Til sammen 40 år

Leif Bjarne Skogen forteller om anleggstiden. © Villy Sander Norås.

Leif Bjarne Skogen begynte som lærer på Vikan skole. Det var i 1956 at han begynte på Rødberg skole. Leif Bjarne har jobbet som lærer i til sammen 40 år.

 

Hvem er Leif Bjarne?
De av oss som er i 50 årene kjenner Leif Bjarne fra skolen. Han var både lærer og skoleinspektør på Rødberg skole. Leif Bjarne er en sindig og rolig kar og er som et levende arkiv hva angår historikken til Rødberg og dens utvikling.

 

Fra realskole til ungdomsskole
Han startet i realskolen. Den ble borte når man begynte med ungdomsskolen i 1969. Da var det slik at realskolen ble innlemmet i ungdomskolen.

 

Framhaldsskolen
Selve bygningen fra framhaldsskolen ble også revet i den tiden. Det var for å få plass til det som er samfunnshuset på Rødberg i dag, eller Rødberghallen som det også heter.

 

Mer samkjøring mellom teori og praksis
Leif Bjarne mener at dagens skole er litt for teoretisk i forhold til det som er teori og praksis. – Kanskje det skulle være en samkjøring mellom teori og praksis i skolen, sier Leif Bjarne Skogen.

 

Jubileumsberetningene
Leif Bjarne har blant annet skrevet 75-års jubileumsberetningen til Noreverkene, samt 100-års beretningen til Numedals-Laugens Brugseierforening.

 

Les mer – Read more »

Tirsdag, 24. mai 2011

 

Laken

"Vi som heier på Numedalsbanen” er snart 1000 medlemmer. © Villy Sander Norås.

Når man snakker om hvor mye en ting koster så sier man gjerne et laken som betyr 1000 kroner. Eller vi sier den kostet en lapp.

 

Vi som heier på Numedalsbanen
Det som er sakens kjerne er at Facebook-gruppen “Vi som heier på Numedalsbanen” nå nesten har 1000 medlemmer.

 

20 mangler
Det er faktisk 20 stykker som mangler på det rette antallet før den bikker over 1000-tallet.

 

Støtte opp
Så de som ikke er med i denne gruppen må støtte opp mot denne gruppen. Da vil jeg være sikker på at den går over 1000 ganske fort.

 

Les mer – Read more »

(Søndag kveld) Mandag, 2. mai 2011

 

Noe man bør ta på alvor, bokstavelig talt

Rødberg stasjon og Nore kraftverk - et uutnyttet potensiale. © Villy Sander Norås.

I dag velger Visanor en enkel sammenligning som går på spørsmålet industrikultur eller bondekultur. Nore og Uvdal har begge deler. Olavsrosa er som kjent tildelt Numedalsbanen. Dette forteller litt om hva Norsk Kulturarv tenker om Numedalsbanen. Samtidig så sier riksantikvar Jørn Holme at Numedal er et skattekammer. Signalene fra statlig hold sier med andre ord at dette er noe man bør ta på alvor, bokstavelig talt.

 

Vårrengjøring
Visanor var en tur innom Kjerre stasjon. Der er det nå en vårrengjøring på gang. Det er optimisme blant de ansatte fra Melvold skole. Både rektoren ved skolen og flere av lærerne gjorde rent på stasjonen. Opp i det hele så er Numedalsbanen tildelt Olavsrosa. Visanor gjorde et intervju med daglig leder i Numedalsbanen AS, Trond Vegard Andersen. Han smiler i vårsola med Olavsrosa i tankene. Trond Vegard har nesten “roser i kinnene” – for å si det sånn.

 

Les mer – Read more »

Fredag 25. mars 2011

 

Ordføreren

Ordfører Kirsten Gjestemoen Hovda blar opp kartet for sentrumsdelen i Rødberg. © Villy Sander Norås.

Tidligere i dag 25. mars var Visanor innom til ordføreren i Nore og Uvdal Kirsten Gjestemoen Hovda og slo av en prat.

 

Sentrumsplanen
Nå til mandagen 28. mars blir plankartet og deler av sentrumsplanen avgjort.

 

Bekymringer
Visanor har sine bekymringer til lokstall og svingsvingskive eller det som er kuriositeten ved endestasjonen på Rødberg. Riksantikvaren har gitt Nore og Uvdal frie tøyler i forhold til endestasjonen på Numedalsbanen, men hva som blir det endelige utfallet er helt usikkert. For mer info, hør på intervjuet.

 

Turistkontor
Turistsjef Kristin Helgerud ser i hvertfall positiv på at lokstall kan brukes til alternative virksomheter. Kristin kan nemlig selv tenke seg å bruke selve lokstallen som turistkontor. Kristin Helgerud mener det er viktig å ta vare på de kulturverdiene vi har i dalen.

 

Les mer – Read more »

Tirsdag, 22. mars 2011

  

Innspirerende

Kronprins Haakon. © Villy Sander Norås.

Ordfører i Rollag kommune, Steinar Berthelsen syns det er flott og innspirerende at de får kongelig besøk.

 

Under flommen
Steinar sier at Norsk Folkehjelp i Veggli Rollag gjorde en flott jobb under flommen som var i Rollag i 2007.

 

Bemerket
Norsk Folkehjelp i Veggli/Rollag har gjort seg internasjonalt bemerket med sin aktive drift og funksjonelle holdning.

 

Vakthytta på Sunntjønn
Basen for redningsaksjonen den 23. mars er vakthytta til Norsk Folkehjelp på Veggli/Rollag som ligger på Sunntjønn, ca. 10 km opp på fjellet fra fylkesvei 40 sør for Veggli sentrum.

 

Les mer – Read more »

(Søndag kveld) Mandag, 21. mars 2011

 

Redningsaksjon

Kronprins Haakon besøker Rollag til onsdag. © Villy Sander Norås.

Før helgen så var jeg innom til ordføreren i Rollag kommune og intervjuet han om den kommende redningsaksjonen som Kronprins Haakon skal være med på.

 

Søk- og redningsøvelse
Det er Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli/Rollag som skal ha en søk- og redningsøvelse med snøskred som tema.

 

Betydelig ressurs
Norsk Folkehjelp har om lag 60 sanitetsgrupper med 2000 operative mannskaper som utgjør en betydelig ressurs i søk og redning.

 

Mest aktive
Veggli/Rollag er et av Norsk Folkehjelps mest aktive lokallag med ca. 100 medlemmer.

 

Les mer – Read more »

Torsdag, 17. mars 2011

 

Fritidsparken

Nore ! settes snart ut av funksjon, men bygningen vil jo stå der. © Villy Sander Norås.

Massen fra den nye tunnelen som nå erstatter den gamle rørgata ble brukt som fyllmasse på den nå kjente Fritidsparken.

 

Utescene
Det er også formet et amfi på plassen med plass for en ute-scene, men scenen er forsatt ikke på plass.

 

Ingen nye arealer
Otto Engen sier at de vil beholde det nåværende verkstedbygget, garasjebygg og kontordel. Friluften bak selve kraftstasjonen vil antagelig bli ivaretatt.

 

Dam-prosjektene
Det vil bare være forberedende prosjekter på dam-prosjektene nå i sommer før man begynner med rehabiliteringen.

 

Les mer – Read more »

Onsdag, 16. mars 2011

 

Lokalene består

Nore I på Rødberg. © Villy Sander Norås.

Kraftstasjonen på Nore I vil sannsynligvis bestå, sier kraftverksjef Otto Engen. Når kraftproduksjonen er flyttet inn i fjellet så vil kraftverksbygningens lokaler nesten stå ledig.

 

Aktiviteter eller konserter
Otto Engen ser ikke bort fra at halve lokale i hallen kan være til aktiviteter eller konserter.

 

8 turbiner
I dag inneholder Nore I 8 turbiner. Om man teoretisk fjerner 4 av disse turbinene så vil man faktisk få et areal lik størrelsen på slottet i Oslo.

 

Halvparten og dobbelt
Selve kraftstasjonen (Nore I) er bare halvparten av kraftverket på Odda, men dobbelt så stort som slottet i Oslo.

  Les mer – Read more »

Tirsdag, 15. mars 2011

 

(Intervjuet med Ronny Andersen går ut i dag, men vil komme mot slutten av uken).

 

Snart kvelden

Snart kvelden for Nore I. © Villy Sander Norås.

Nå er det snart kvelden for det ærverdige kraftverket Nore I på Rødberg fra 1928. Før st. hans vil det bli avgjort når flyttingen inn i fjellet vil skje.

 

Mot slutten
Kraftverksjef Otto Engen sier at levetiden for kraftverket nå begynner å gå mot slutten.

 

Grunnen flytter seg
Grunnen til at kraftverket må flyttes inn i fjellet er problemer med grunnen under kraftverket flytter seg litt. På det meste så har nok det ene gulvet flyttet seg 1,5 cm.

 

Prosess
Det vil bli en prosess nå framover for å fatte beslutning når flyttingen skal skje.

 

Les mer – Read more »

(Torsdag kveld) Fredag 29. oktober 2010

 

Enstemmig for utredning

Vil den komme i drift - mon tro?

Vil den komme i drift - mon tro?

Numedalsutvikling hadde styremøte med alle representanter. Det var enstemmig for vedtak og det er gitt mandat for å kartlegge totalbildet av Numedalsbanen og den status de impliserte parter kan komme med i saken.

 

Holde møter med partene
Planen er å holde møter med partene som Riksantikvaren, Jernbaneverket, næringslivet og tilhørende kommuner, også Kongsberg kommune har også meldt sin interesse i saken.

 

Sverige fikk det til, men hva med Norge
Det vil også bli innhenter ekspertise på faglig grunnlag på baneeksempler i for eksempel Sverige.

 

Delte meninger
Det er delte meninger om Numedalsbanen, men først er det kartlegging som står som første skritt.

 

Les mer – Read more »

Søndag, 10. oktober 2010

 

Vern av Numedalsbanen er både nasjonalt og lokalt viktig
Dag Bjørnland, professor emeritus, 2010-10-06. (Del 2:2)

 

Familie på dresintur i Numedalen

Like etter Kravikfjord stasjon kom vi frem til dammen, som har gitt en lang og fiskerik fjord (Kravikfjord) ovenfor og med utløp i fjellet for vann fra Noreanleggene. Dammen var anlagt i et trangt og malerisk fjellparti. Her ble det naturligvis et lenger stopp. Det var trangt på skinnene den vakre lørdagen, men vi hadde lært oss kjøreregelen at dresiner på vei nedover hadde forkjørsrett. Dresinen – selv tandemen min kone og jeg kjørte – lot seg enkelt løfte av sporet for å gi plass til dem som kom nedover.

 

Det neste større oppholdet var ved Norefjord stasjon, der vi besøkte den praktfulle stavkirken fra middelalderen. Kirken ligger like ved linjen og ikke langt fra kirken oppe på fjellet finner vi Søndre Nordmannsslep. Slepet ble benyttet ved transport av varer og buskap fra Vestlandet til byene på Østlandet gjennom mange hundre år. Kongsberg var en stor mottager av varer og buskap. Det hendte at gjetere og andre veifarende døde under marsjen. Da lå stavkirken laglig til for jordfesting.

 

Ved Norefjord stasjon så vi nok en demning og ovenfor ligger Norefjord som også skal være rik på fisk.

 

Les mer – Read more »