Kalender - Calendar
April 2024
M T W T F S S
« Aug «-»  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Highlighted events

  No events to show
Visanor
Sidekart - Site map

Archive for the ‘- Politikk’ Category

Fredag, 31. august 2012

 

Fundamentet i en prosess er viktig. En forankring må være gjennomtenkt.  © Villy Sander Norås.

Siste del med “hvor skoen trykker”. Materien om hva som er Nore og Uvdal sine utviklingsproblemer krever sin tid. Hva som er problemet er både innfløkt og litt komplisert, men ser man det på den enkle måten så finner man fort stikkordene.

 

Ekstern kompetanse
Gro Sevle sier at rapporten er som en forstudie og at det er nå arbeidet begynner. Hun sier også at kommunen må involvere næringslivet i planleggingen og arbeidet, og at det må innhentes ekstern kompetanse til å lede prosessen. (Hør lydintervjuet for mer detaljer).

 

Dette er hva rapporten sier om det samme:
“Det vil være sentralt å involvere næringslivet samt lytte til deres behov om en ny organisering og rollefordeling skal ha forankring og legitimitet. Det er en utfordring at det er en manglende dialog mellom virkemiddelapparatet og næringslivet. Kommunikasjon blir et viktig nøkkelord. Fremover vil det være behov for å skape gode og effektive møteplasser og prosesser for involvering av alle parter. Spesielt gjelder dette i arbeidet med utforming av strategier. For å oppnå mer gjennom de midlene som er tilgjengelige for næringsutvikling, er det viktig at en i større grad henter inn spisskompetanse utenfra, der en finner det nødvendig. Altfor mye arbeid er lagt ned uten at man har knyttet til seg kompetente miljøer.”

 

Les mer – Read more »

Torsdag, 30. august 2012

 

Hjulet ble funnet opp for mange år siden...  © Villy Sander Norås.

Nest siste del i en serie på 5 deler. Hvor skoen trykker som materie er en tung materie.

 

Løsningene?
Det er ikke like lett å se løsningene eller svarene på hva som bør gjøres for å løse problematikken i hvor skoen trykker, men det som et en kjensgjerning er mer samarbeid. Alle må være med på utviklingen i en kommune. Det gjelder både kommunen i seg selv, men ikke minst næringen i Nore og Uvdal.

 

Alle må være med
Skal man lykkes med en utvikling så er det viktig med samarbeid. Man må dra lasset mot et felles mål.

 

Les mer – Read more »

Onsdag, 29. august 2012

 

Gro Sevle sammen med hunden.  © Villy Sander Norås.

Hadde vi vært gode nok så hadde vi fått til den utviklingen som ønskes. Ergo – kompetanse på de fleste plan er en nødvendighet.

 

Kompetanseheving
Er vi gode nok på selve prosessen? Er vi gode nok på å kommunisere? Finne de resursene vi har og utvikle dem? Markedsføre oss? Spørsmålene er mange.

 

Noen må styre
I en prosess er det viktig med dyktige folk som kan styre selve prosessen helt fram til mål, mener Gro Sevle.

 

- Ikke være kritisk
Det er ikke populært å si at ting ikke bra nok. Motargumentet blir at det er mye av det vi har som er bra. Mange er såre fornøyd med det som er. Vi vil at dalen skal bli populær, mener Gro Sevle.

 

Les mer – Read more »

Tirsdag, 28. august 2012

 

Gro Sevle er opptatt av utvikling.  © Villy Sander Norås.

I denne artikkelserien så kommer det fram stikkord som helhetsprosess, dialog, samarbeid og en felles struktur.

 

Kompetanseheving
Etter en resurssondering er det viktig med en idémyldring av de resursene man har – men også her må man ha en kompetanse-heving.

 

Klokketro
Gro Sevle har klokketro på mange av de ideene som mange sitter på rundt omkring i kommunen.

 

Samarbeid
Det er for lite samarbeid mellom kommune og næringsliv, mener Gro. Det er med samarbeid og en felles målsetning at man kan lykkes.

 

Les mer – Read more »

Mandag, 27. august 2012

 

Gro Sevle på Sevletunet er opptatt atd et skal være utvikling i dalen.  © Villy Sander Norås.

Dette er første del i en serie som kommer til å gå i hele vinter. Det er næring og utvikling dette gjelder.

 

Mer bosetting og arbeidsplasser
Politikerne lover økt bosetting og flere arbeidsplasser i sine valgløfter, men ingenting skjer.

 

Hva gjøres feil?
Nå er det ikke bare politikerne som skal belastes, men heller se på hva som kan gjøres for å få til den utviklingen som skal til.

 

Utvikling
Det er mye som gås igjennom før man finner noen vettuge svar på det som kan kalles utvikling i en dal eller en kommune.

 

Les mer – Read more »

Onsdag 22. august 2012

 

Kristin Teigen på Tunhovd skole.  © Villy Sander Norås.

Kristin Teigen jobber som pedagog på Tunhovd skole. Kristin velger en liten skole framfor en stor.

 

Fordeler med liten klasse
I pedagogisk sammenheng så har man mer tid og det er mer givende. Man får mer kontakt med elevene.

 

Man må ha tid
På en stor skole så har man ikke den tiden til rådighet som man trenger til hver elev.

 
Både faglig og i erfaring
Kristin Teigen uttaler seg ikke bare på faglig grunnlag, men også med sin egenerfaring, både i jobbsammenheng og livserfaring.

 

Bør høres på
En pedagog som uttaler seg på dette grunnlaget burde være noe politikerne i Nore og Uvdal bør legge til brystet når til skal avgjøre om en nærskole kanskje blir lagt ned.

Les mer – Read more »

Tirsdag 21. august 2012

 

(Fra venstre) Elevene: Sander, Knut Halvor, Peter, Thora. I barnehagen: Tone Fjellheim som holder Thor Odd. Nyansatt rektor Lars Jacobsen og lærer Kristin Teigen. © Villy Sander Norås.

I går startet det 4 elever ved Tunhovd skole. Elevene liker nærskolen de går på. Bildet til venstre er et godt bevis på det. Den femte eleven kommer litt før eller etter høstferien.

 

Mer enn doblet
Tunhovd skole har dermed mer enn doblet seg fra forrige skoleåret. Man skal ikke se bort fra at elevantallet vil øke med tiden – ut å si mer om det.

 

Ny rektor
Rektor Lars Jacobsen var travelt opptatt med undervisningen. Dette var tross alt første dag som rektor på Tunhovd skole.

 

Både fordeler og ulemper
I et lite samfunn som Tunhovd som ligger midt mellom Numedal og Hallingdal kan ha sine fordeler, men også sine ulemper. Politikerne vil sentralisere skolene.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 4. juli 2012

 

Magne Pedersen i Numedalsutviklling.  © Villy Sander Norås.

Dette er siste del med Magne Pedersen i Numedalsutvikling.

 

Dugnadsånden
Magne Pedersen er positiv til den lokale dugnadsånden som er hele dalen. Spesielt “Bu i Nore” på Norefjord er Magne positiv til, men han understreker at Rollag sin sentrumsutvikling som nå er på gang.

 

Kortreist mat
Noe som er viktig er den lokale maten som produseres i Numedalen, men også produksjon av lokale drikker som kan kombineres med lokal mat.

 

Industrihistorien
Det er viktig å legge mer vekt på den nære industrihistorien som anlegg og jernbane er.

 

Les mer – Read more »

(Mandag kveld) Tirsdag, 3. juli 2012

 

Magne Pedersen i Numedalsutvikling.  © Villy Sander Norås.

Numedalsutvikling har vært en hovedaktør for kommunene i Numedalen når det gjelder prosessen for prosjektet Numedalsbanen.

 

Kontaktperson
Det er Magne Pedersen i Numedals-utvikling som har vært kontaktperson for kommunene mot frednings-myndighetene.

 

Kopi av brevet
Når Visanor gjorde intervjuet fikk faktisk Magne Pedersen kopi av brevet som Rollag kommune sendte til Riksantikvaren. (Hør intervjuet for med detaljer).

 

Kjepper i hjulene
Jernbaneverket har nesten stukket kjepper i hjulene for fredningen av Numedalsbanen, men det jo Riksantikvaren som har det siste ordet.

 

Les mer – Read more »

 (Torsdag kveld) Fredag, 22. juni 2012

 

Heidi Fallsen

Den samme regnbuen. Skatten ligger etter troen på andre siden.  © Villy Sander Norås.

Fjerde og siste del om Rollag havnevesen avsluttes med et intervju med Heidi Fallsen.

 

En i styringsgruppa
Heidi Fallsen er en av de som er valgt inn i styringsgruppa og hun syns selve møtet var inspirerende.

 

Liker seg godt
Heidi er innflytter og liker seg veldig godt i Rollag. Heidi liker landlivet og bygdemiljøet.

 

Bedre i Rollag
Hun liker seg bedre i Rollag enn i Kongsberg.

 

Bli med
Heidi Fallsen oppfordrer alle til å bli med på å skape et bedre bygdemiljø i Rollag. Vi har samholdet, alle kjenner alle, sier hun.

 

Les mer – Read more »

(Onsdag kveld) Torsdag, 21. juni 2012

 

Leder av omstillingsstyret

Rollag havnevesen blir til.

Tredje del av Rollag havnevesen er et intervju med ordfører i Rollag, Dag Lislien som er leder av omstillingsstyret.

 

Fornøyd med oppmøtet

Dag Lislien var meget fornøyd med oppmøtet hos Stasjonsfruene på Rollag stasjon. Det var over all forventing.

 

Bra også i Veggli
Det var også bra oppslutning i Veggli, sier Dag.

 

Liker ordspillet
Dag fikk et ledende og spøkefullt spørsmål på hvorfor det heter Rollag Havnevesen. Han synes at den type ordspill som kan komme ut av et havnevesen kan være artig.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 20. juni 2012

 

Skilting

Etter pausen var det Dag Lislien som var ordstyrer.  © Villy Sander Norås

Noen av hovedsakene som kom fram på folkemøte var bedre skilting inn til Rollag sentrum, men også på stier og annen info.

 

Viktig
Markedsføring av Rollag vil være viktig. Sette fokus på arrangementer vil være en del av dette.

 

Mat
Også en kombinasjon på matfestivaler og lokale produkter ble nevnt.

 

“Det numedalske paradoks”
I lydopptaket får du også høre om “det numedalske paradoks”.

 

En med kunnskap
Even Traaen fikk skryt - og velfortjent sådan for det arbeidet han gjort og har på det kulturhistoriske plan.

 

Les mer – Read more »

(Mandag kveld) Tirsdag, 19. juni 2012

 

Åpent folkemøte

Da Visanor var på tur ned til et folkemøte Rollag såkom en regnbue fram ved kommunegrensa. Dette kan kanskje være en symbolsk påminnelse på at både Rollag og hele Numedalen har skatter som vi ikke har utnyttet enda.  © Villy Sander Norås.

Den 4. juni var det et åpent folkemøte på Rollag stasjon – rettere sagt i Stasjonsfruene sine lokaler. Det var stedsutvikling i bygda Rollag og sentrum for Rollag som var temaet.

 

Litt på etterskudd
Denne artikkelserien er litt på etterskudd, men slik er det når det er plassmangel.

 

Lyd fra møtet
Denne første delen inneholder nesten en times lydopptak fra møtet. Dette er første del fra før pausen. I morgen kommer også nesten en times opptak fra møtet. Det er endel støy fra noen kjøkkenmaskiner i lokalene og noe av lyden kan være litt lav i enkelte partier.

 

Intervjuer
I del 3 og 4 kommer det intervjuer.

 

“Stinn brakke”
Det var fullt hus hos Stasjonsfruene på Rollag stasjon. Leder av omstillingsstyre Dag Lislien åpnet møtet og han var imponert over fremmøtet.

 

Les mer – Read more »

(Torsdag kveld) Fredag, 15. juni 2012

 

Skolen

Anke Thiem er målbevisst.  © Villy Sander Norås.

Anke Thiem håper at hennes tilflytning med familien til Tunhovd kan bidra til at skolen ikke blir så nedleggingstruet som den er i dag.

 

Kommunal oppgave
Den boligmangelen som er i Tunhovd kunne vært en kommunal oppgave. Det viktigste er å få flere folk hit og få bygd leiligheter, mener Anke.

 

Noen framtid?
På spørsmålet om Tunhovd har noen framtid så sier hun at – det er hun sikker på.

- Det er en levende bygd.

 

Viktig
Å åpne en kafé slik at folk kan møte hverandre vil være viktig, sier Anke.

 

Les mer – Read more »

(Onsdag kveld) Torsdag, 14. juni 2012

 

Vil flytte til Tunhovd

- Se så vakkert! sier Anke Thiem fra Tyskland.  © Villy Sander Norås.

Anke Thiem vil som sagt flytte til Tunhovd, men på grunn av boligmangel så kan hun ikke det – enda.

 

Ledige lokaler
Om det er noen som har ledige lokaler så er Anke å treffe på mobil:
96 73 91 01

 

Til 4 personer
Anke trenger i hovedsak en leilighet til 4 personer. Til seg selv, Anneke på 23, Johanna på 12, og Friederieke som er 2 år.

 

Over biblioteket
I andre etasje over biblioteket som ligger rett over veien ved Jokern på Tunhovd er det lokaler som faktisk kan leies ut av kommunen. Denne etasjen trenger kanskje litt restaurering, men om dette blir gjort er vanskelig å si.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 13. juni 2012

 

Vil bosette seg i Tunhovd

- Her vil jeg bo, sier Anke Thiem.  © Villy Sander Norås.

Anke Thiem som kommer fra Tyskland vil bosette seg på Tunhovd i Nore og Uvdal.

For tiden bor hun på Dagali og jobber to dager på Jokern som er dagligvare-forretningen på Tunhovd.

 

Hardangervidda
Det var bilder fra Hardangervidda som trakk Anke mot Dagali. Nå vil hun bo på Tunhovd. Anke er lei storbylivet i Tyskland.

 

Ærlige og ekte
Hun er fascinert av naturen på Tunhovd og menneskene som er her.

- Nordmenn er så ærlige og ekte, sier Anke.

 

Men
Anke vil flytte til Tunhovd, men det finnes ingen utleieboliger på Tunhovd. Det er nettopp dette som er “men’et”.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 29. februar 2012

 

De fleste helselagene i dalen var samlet til møte. © Villy Sander Norås.

Etter det forberedende møtet med de fleste helselagene i Numedalen i går tok jeg et intervju med initiativtager Gro Sevle.

 

Starten
Mette Fjeldheim fra VaKs – Venner av Kongsberg sykehus spurte for en tid tilbake om ikke Gro Sevle kunne sette mer fokus på den underskriftskampanjen som nå er i gang.

 

Samlet seg
Alle helselagene samlet seg og nå er det bestemt at det skal være et folkemøte den 15. mars i Norehallen på Norefjord.

 

- Vi har kalt det fakta på bordet, sier Gro Sevle. Og hva er de forskjellige konsekvensene vi kan stå overfor framover, understreker Gro.

 

Les mer – Read more »

(Torsdag kveld) Fredag, 24. februar 2012

 

Folkemøte på Tunhovd. © Villy Sander Norås.

Dette er en liten artikkel med filosofi rundt de 2 folkemøtene som nettopp har vært.

 

2 folkemøter
I forrige uke var det 2 folkemøter i Nore og Uvdal. Det ene var på Norefjord den 14. februar og det andre var på Tunhovd 16. februar.

 

Norefjord
Det var Bu i Nore og Nore og Uvdal Næringsselskap som inviterte til et foredrag på Norefjord med Jon Rikard Kleven fra Øyfjell City i Vinje. Jon Rikard fortalte hva de i Vinje hadde gjort for å øke folketallet i sin kommune.

 

Tunhovd
2 dager etter var det et folkemøte på Tunhovd. Her var det ordføreren i Nore og Uvdal som hadde invitert til utvikling i Tunhovd. Det var ordfører Eli Hovd Prestegården som førte ordet. Møtet ble nesten litt maltplassert. Det virket som et haste-folkemøte rett før et kommunestyremøte der man skulle avgjøre Tunhovd skoles videre skjebne.

 

Les mer – Read more »

(Tirsdag kveld) Onsdag, 22. februar 2012

 

Jon Rikard Kleven fortalte hvordan de fikk økt innbyggertallet i Øyfjell City. © Villy Sander Norås.

Den 14. februar var det et folkemøte på Norefjord. Det var Bu i Nore og Nore og Uvdal Næringsselskap som inviterte til et foredrag ved Jon Rikard Kleven fra Øyfjell City som er ei bygd i Vinje kommune.

 

Øke folketallet
Jon Rikard Kleven er varaordfører i Vinje kommune i Telemark. Det som var hovedtemaet i foredraget var rett og slett det å øke folketallet i bygda. Hør lydopptaket for mer detaljer.

 

Hva de selv gjorde
Jon Rikard gikk gjennom noen momenter på det de selv gjorde i Øyfjell City i Vinje.

 

Fra grasrota
Det som var viktig i slike prosesser er at tingene må komme fra grasrota.

  Les mer – Read more »

(Søndag ettermiddag) Mandag, 20. februar 2012

 

Ordførern ville snakke om utvikling av Tunhovd, men folk ville heller prate om skolen og skolesaken. © Villy Sander Norås.

Folkemøte på Tunhovd 16. februar må kunne sies å være et hastemøte. Om tidspunktet er strategisk i forhold til kommunestyremøte nå på mandag kan man jo lure på.

 

Plutselig interesse
Nå er ikke Tunhovd den plassen som har fått mest oppmerksomhet fra politikerne i Nore og Uvdal.

 

Agendaen
Det som var på agendaen fra ordføreren i Nore og Uvdal kommune, Eli Hovd Prestegården var utvikling i Tunhovd.

 

Opptatt av skolen
Men det som egentlig opptok folk flest i Tunhovd var nettopp Tunhovd skole. Den var liksom ikke på sakslista, så man kan sette spørsmålstegn på hvorfor møtet kom akkurat nå – og det er det flere som gjør.

 

Masse lyd
Nedenfor finner du flere timer med lyd. Del 2:3 og del 3A:3 og del 3B:3 er de mest interessante. Her er stemningen til å ta og føle på.

  Les mer – Read more »